Zmiany 02.05.2024

2.05.2024, 14:29:51

Lista zmian

  • Dodano blog, na którym umieszczane będą m.in. informacje o aktualizacjach
  • Poprawiono kilka wizualnych błędów i nieścisłości na stronie
  • Poprawiono ogólną wydajność strony
  • Poprawiono szybkość wyszukiwania i nawigacji po stronie, w większości przypadków powinna być teraz prawie natychmiastowa